Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o.

           Zgłoś awarię: tel. 75 644 81 11

Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne podobne technologie aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

W imieniu Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Spółka z o.o. zapraszamy uprzejmie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
Termin składania ofert – do dnia 18 września 2017 r. do godz. 15:00.


W załączeniu publikujemy „Informację o warunkach zamówienia” na ww. usługę oraz projekt umowy na jej wykonanie.

1.OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2.WZÓR UMOWY

Rozbiórka elementów wewnętrznych, nieużywanego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 12

„Rozbiórka elementów wewnętrznych, nieużywanego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 12”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Dokumentacja techniczna

 

Uwaga:

Dokumentacja projektowa dotyczy przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 12 i zawiera większy zakres robót niż zakres robót określony w przetargu.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

„Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 12” II postępowanie

Zapraszamy zainteresowanych Wykonawców, do składania ofert w przetargu nieograniczonym na: przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 12.

 

- ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- dokumentacja techniczna

Uwaga: ZMIANA W SIWZ

Informacja z otwarcia

Informacja o unieważnieniu postępowania

„Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 12”

Zapraszamy zainteresowanych Wykonawców, do składania ofert w przetargu nieograniczonym na: przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 12.

 

- ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- dokumentacja techniczna

 

Oferty należy składać do 15 maja 2017r., godzina 10:00

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do 16 maja 2017 r., godzina 10:00

- Informacja o zmianie

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonych przetargów na remont elewacji kamienic

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonych przetargów na remont elewacji kamienic przy ulicach: Kościelnej 6, 7,8 Teatralnej 2/3 Oraz Armii Krajowej 3 w Bolesławcu:

 
Pytanie nr 1.Zamawiający powołuje się na Projekt budowlany, który nie został zamieszczony na stronie zamawiającego. Czy zamawiający zamierza umieścić projekt na stronie internetowej?
Odpowiedź na pytanie nr 1.Zgodnie z pkt VII ppkt 5 - projekt budowlany jest do wglądu w siedzibie organizatora.

Pytanie nr 2.Proszę o potwierdzenie czy w przedmiarze robót dot. Teatralnej 3 prace związane z wymianą stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych zostały skreślone i nie są objęte ofertą?
Odpowiedź na pytanie nr 2.Prace związane z wymianą stolarki okiennej zostały skreślone i nie są objęte ofertą, dotyczy to wszystkich kamienic na, które organizowany jest przetarg.

Pytanie nr 3.W "Zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej" występują sprzeczne zapisy, najpierw zamawiający pisze, że "Szczegółowy zakres robót zawiera: powyższy opis, jako uzupełnienie projektu budowlanego, przedmiary robót i projekt budowlany". by w punkcie poniżej napisać " Przekazane przez Organizatora wraz z dokumentacją projektową przedmiary robót stanowią dla
Oferenta wyłącznie materiał pomocniczy, z którego może, ale nie musi korzystać. Oferent zobowiązany jest dla określenia ceny oferty, samodzielnie dokonać. W przedmiarze robót zawarte są roboty budowlane związane z wykonaniem izolacji fundamentów ( pozycje 35-46 ) które nie są
opisane w Zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej". Czy pozycje 35-46 obowiązują wykonawcę czy nie.
Odpowiedź na pytanie nr 3. Nie obowiązują.

Pytanie nr 4. Punkt dotyczący wykonania i uruchomienia instalacji anten zbiorczych. Proszę o sprecyzowanie: Ile jest odbiorników w każdej ze wspólnot dla której ma być podana cena ofertowa.
Odpowiedź na pytanie nr 4. Podajemy ilość odbiorników( odbiorców) dla każdej ze wspólnot :
Wspólnota Mieszkaniowa Kościelna 6 - 3 odbiorniki
Wspólnota Mieszkaniowa Kościelna 7/8 - 6 odbiorników
Wspólnota Mieszkaniowa Teatralna 2 - 15 odbiorników
Wspólnota Mieszkaniowa Teatralna 3 - 11 odbiorników
Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej - 12 odbiorników